Herroepingsrecht

1.1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Dit geldt niet voor gepersonaliseerde goederen (bespannen rackets) en geopende producten. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug. Gepersonaliseerde goederen en geopende worden dus niet vergoed. 


1.2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

1.3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

1.4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder. In geval van verbruiksgoederen, behouden wij het recht enkel producten terug te nemen waarvan de beschermende verpakking ongeopend en 100% onbeschadigd is.

1.4.1. Je kan je retourpakket laten bezorgen via de post of per koerier.

1.4.2. Retourzendingen dienen steeds vooraf via e-mail te worden gemeld via info@badmintonzaak.be. Je krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. We vragen gebruik te maken van onderstaand modelformulier om je rechten snel en correct uit te oefenen. 


1.4.3. Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking of via een door jou gekozen en betaalde koerierdienst, met vermelding van jouw gegevens (minstens naam, telefoonnummer en e-mailadres) terug naar: webshop BadmintonZaak, Bellestraat 68, 9280 Lebbeke. Enkel indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt GJV Consulting (webshop BadmintonZaak) binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag over (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die je gemaakt hebt om het product terug te sturen).

 


 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan BadmintonZaak – info@badmintonzaak.be


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
Datum:
(*) Schrappen wat niet van toepassing is.